Online Veli Toplantılarımız

2020 yılını bitirirken, okulumuzun sacayağını oluşturan öğretmen, öğrenci ve velilerimizle ilkokul, ortaokul, anadolu ve fen lisesi online veli toplantılarımızı gerçekleştirdik.Toplantılarda öğrencilerimizin akademik durumları, salgın hastalık sürecinde yapılan online eğitimler, ders takipleri, sınav çalışmaları, ders çalışma teknikleri, YKS ve LGS haritalarının takipleri, motivasyon süreçleri, veli ve öğrenci iletişimi vb.konularda velilerimize bilgi verildi.Toplantılarımıza yüksek katılım sağlayan velilerimize ve özverili bir şekilde öğrencilerimizi takip eden öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

    

    Menü