Rehberlik ve Özel Eğitim

Rehberlik servisimiz; her öğrencimizin kendini rahatlıkla ifade edebileceği sorunlarını çözmede farklı bakış açılarını görebilen ve hatta kendini tanıyarak başarısını arttıracağı ortamlar sağlamak için çalışmalarını sürdürür.

Gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı yaklaşımıyla öğrencilerimizin talep etme, farkında olma ve çözüm arama yönlerini ortaya çıkarmaya çalışırken güven bağını da kurmaktadır.

Akademik açıdan gencin ne istediğini bilmesi sosyalleşme süresince yapacağı hataların pozitif yanları eşliğinde içselleştirilmesi ve psikolojik durumunu dengeli bir noktaya oturtması gibi hedeflerimiz rehberlik çalışmalarımıza yön vermektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunur.

Yapılan çalışmalar:

Bi̇reyi̇ tanıma tekni̇kleri̇ ( test, envanter, ölçek )

Oryantasyon çalişmalari

Eği̇tsel rehberli̇k çalışmaları

Ki̇şi̇sel rehberli̇k çalışmaları

Mesleki̇ rehberli̇k çalışmaları

grup çalışmaları ve semi̇nerleri̇

Üst öğreni̇m kurumlarına yönlendi̇rme çalışmaları

Eği̇ti̇mi̇-öğreti̇mi̇ geli̇şti̇rme faali̇yetleri̇

Veli̇-öğretmen çalışmalarıMenü